Stafettpinnen er en humanitær stiftelse som jobber for å gi barn og unge trygge oppvekstvilkår og skolegang.


Dersom du vil bidra  kan du betale til


knr. 6320.06.62220

med Vipps  #136393 


eller PayPal 

​​​​​hjelp

til frihet

Tillit

og nettverk

Stafettpinnen har i januar 2017 inngått en avtale med NorMad Sport Aid, som har flere prosjekter på Madagaskar. Stiftelsen er i gang med å samle inn til en ny skolebygning, så barn fra de omkringliggende landsbyene til Mahajanga får mulighet til undervisning. 

​​​​​respekt

for valg

Følg Stafettpinnen - Pass it On

Du kan velge mellom enkelt-beløp eller månedlige bidrag til kontonummer 6320.06.62220. 

Informasjon om Normad SportAid som vi samarbeider med for å bygge skole på Madagaskar. Bli en del av nettverket ved å følge oss på Facebook.


stafettpinen vil at barn skal få mulighet til å forsørge seg selv gjennom skolegang, trygg oppvekst og nettverk i henhold til formålsparagrafen i stiftelsens vedtekter. Bidra til å gjøre en forskjell og gi dem mulighet til å velge. 

Våre mål

prosjekter

informasjon