- Et firma i Norge sponser fotballdrakter og ransler til barna på Gratia Primary School.. 

ByggepROSJEKT på madagaskar

- NorMad ga drakter og ransler til barna på Gratia Primary School fra en norsk sponsor, senere leveres drakter som byttes ut. 

Stort behov for skolebygninger
Barna er glade for å få skolegang og fasiliteter som rent vann, toalett og dusj. 

FRIVILLIGHET

Stafettpinnen - Pass it On er en stiftelse som støtter humanitære tiltak og prosjekter med fokus på barns rett til en trygg oppvekst og utdannelse.


visjoner

Vi vil legge til rette for å hjelpe på mottakernes egne premisser .  Barna er glade for å gå på skolen fordi det gir muligheter til en bedre fremtid.

Samarbeidsprosjekt
Stafettpinnen starter innsamling til ny skole som settes opp i samarbeid med NorMad Sport Aid.

Bygging av skole
De første bygningene til Gratia Primary School ble finansiert og satt opp av NorMad Sport Aid. 

PROSJEKTER

Vi samler inn midler som skal brukes til et nytt skolebygg for barna på landsbygda, utenfor kystbyen  Mahajanga, nordvest på Madagaskar.