Hjelp til selvjhjelp 


Med vennlig hilsen Ingebjørg og Birgith​​


Stafettpinnen - Pass it On ble startet som følge av et 6 ukers opphold på et barnehjem i India. Stafettpinnen er en stiftelse som samler inn midler til humanitære formål, med vekt på bærekraft og hjelp til selvhjelp.​ Vi jobber frivillig og sender stafettpinnen videre for å bygge nettverk som gir barn mulighet til en trygg oppvekst, skolegang og frihet til å ta egne valg.​​